Middel 1

VACATURE Raad van Toezicht

Stichting Breda Actief is altijd in beweging. Beweeg jij met ons mee? Wij zijn op zoek naar een: 

Lid Raad van Toezicht, portefeuille Marketing & Communicatie

Over Stichting Breda Actief

Onze droom? “Iedereen in Breda, lekker in z’n vel!” Dat doen we door inwoners te stimuleren om te sporten, te bewegen en/of vrijwilligerswerk te doen. Voor iedereen die aan de slag wil met sport en bewegen, zijn we er met Breda Actief. Voor iedereen die aan de slag wil met vrijwilligerswerk, zijn we er met MOOIWERK.

Toezichthouder én sparringpartner

De huidige Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vijf leden. De focusgebieden zijn vrijwilligerswerk, sport & bewegen, financiën, HR en marketing & communicatie. Omdat de statutaire termijn van één van de leden is vervallen, zijn we op zoek naar een nieuw lid.

De raad heeft een toezichthoudende rol ten opzichte van het bestuur. Samen met de andere leden neem je verantwoordelijkheid voor de continuïteit vanuit de doelstellingen van de stichting. Vanuit je specifieke deskundigheid treed je op als sparringpartner voor het bestuur.

De RvT komt 4 tot 6 keer per jaar plenair bij elkaar. Daarnaast zijn er openingen en speciale evenementen waar je als toezichthouder van harte welkom bent, of is er een subcommissie waarin je actief bent. Transparantie, gelijkwaardigheid en maatschappelijke betrokkenheid zijn belangrijke uitgangspunten.

Wat je meebrengt, voeg je toe

Door de positieve sfeer en de open relatie met het bestuur, kun je als toezichthouder en sparringpartner veel toevoegen aan de ontwikkeling van de stichting. Daarnaast neem je kennis en kunde mee vanuit je MarCom achtergrond. Je loopt voorop op het gebied van social media (marketing en strategieën) en kunt meedenken over hoe we ons als stichting nog beter kunnen positioneren. En verder?

  • Je hebt affiniteit met de doelstellingen van Stichting Breda Actief
  • Je hebt een onafhankelijke blik; je denkt vrij en buiten de kaders
  • Je hebt gevoel voor de (Bredase) samenleving
  • Je hebt een relevant netwerk
  • Je levert onbezoldigd je bijdrage
  • Je hebt voldoende tijd voor een betrokken inzet

Ja, ik wil bijdragen!

Stuur vóór 6 maart a.s. je korte motivatie met cv naar: moniek.derks@breda-actief.nl. Wil je meer weten? Neem contact op met Daniel Klijn, voorzitter RvT, tel. 06-54 67 47 77.

Gesprekken met een vertegenwoordiging van de RvT en de directeur-bestuurder worden gepland in week 12 (20-26 maart 2023).