Middel 1

RAAD VAN TOEZICHT

De huidige Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vijf leden met focus op financiën, communicatie, organisatie-ontwikkeling, vrijwilligerswerk en sport. Vanuit hun specifieke deskundigheid treden zij op als sparringpartner voor directeur-bestuurder Moniek Derks. Als lid hebben zij een toezichthoudende rol ten opzichte van het bestuur en nemen zij verantwoordelijkheid voor de continuïteit vanuit de doelstellingen van de organisatie.

Jacqueline Bastiaansen

“Sport & bewegen en vrijwilligerswerk helpt mensen én organisaties altijd vooruit. Dat maakt Breda Actief nu echt zo’n stichting waar iedereen – jong, oud, arm, rijk – een goed gevoel van krijgt. Daar zet ik mijn eigen kijk en brede ervaring op marketingcommunicatie dan ook met alle plezier voor in de komende jaren!”

Sharon Schreppers

“Ik heb Stichting Breda Actief en dan vooral het label MOOIWERK leren kennen als een groep positieve, enthousiaste mensen die elke dag weer samen de schouders zet onder het verder brengen van de Bredase vrijwilligers. De ene keer door mensen samen te brengen of projecten aan elkaar te verbinden, dan weer door te adviseren of kennis te delen tijdens een van de vele workshops die worden georganiseerd. Zo maken zij samen met de vele Bredase vrijwilligers de toffe stad die Breda is. Ik vind het mooi om daar vanuit mijn ruime ervaring in het werken met vrijwilligersorganisaties en het maken van vrijwilligersbeleid een steentje aan bij te kunnen dragen.”

Casper Jacobs

Casper Jacobs over zijn functie als voorzitter van de RvT: “In 2012 werd ik directeur bij Breda Actief: een enthousiaste club mensen. Met elkaar hebben we de afgelopen jaren veel bereikt. Daarom ben ik blij dat ik als voorzitter van de Raad van Toezicht betrokken blijf en mee kan werken om nog meer te bereiken.”

Daniel Klijn

Daniel raakte na zijn studie gefascineerd door het functioneren van vrijwilligers. Hij is de grondlegger en auteur van ‘Besturen met een Visie’ en heeft ook het Verenigingen Veranderen handboek voor sportprofessionals geschreven. Daniel zet zich vanuit Brug8 professioneel in voor ontwikkeltrajecten waarbij mensen en organisaties in beweging gebracht worden. En hij adviseert en ondersteunt gemeenten en grote vrijwilligersorganisaties bij transformatie binnen het sociaal domein. “Waarom ik lid geworden ben van deze Raad van Toezicht? Ik wil graag iets vrijwillig bijdragen aan mijn directe omgeving en dat doe ik het liefst vanuit de kennis en ervaring die ik heb. Twee clubs, MOOIWERK en Breda Actief in één organisatie is bijzonder in Nederland en daarmee extra interessant voor mij!”

Adriaan Weterings

“Mijn naam is Adriaan Weterings en ik ben geboren en getogen in Breda. In 1986 studeerde ik af als fiscaal-econoom. Hierna volgde verschillende functies binnen de lokale overheid, non-profit-instellingen en ondernemingen. Naast het feit dat ik zelf al ruim 30 jaar actief ben als vrijwilliger, werk ik ook samen met veel vrijwilligers; dat geeft me veel voldoening. Binnen Stichting Breda Actief krijgt dat een breder perspectief. Met mijn achtergrond en ervaring hoop ik een bijdrage te leveren aan het mooie werk dat deze stichting onderneemt.”