Middel 1

ANBI STATUS VOOR BREDA ACTIEF

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Breda Actief heeft sinds 20 juni 2011 een ANBI-status. 

Wat zijn de voordelen van die ANBI- status?
Voor organisaties is het belangrijk om een ANBI verklaring van de belastingdienst te hebben, niet alleen voor de organisatie zelf: het maakt ze aantrekkelijker voor donateurs. Voor de donateur van de gift is prettig te weten dat zijn gift aftrekbaar voor de belasting is.

Transparant overzicht
Sinds 1 januari 2014 bepaalt de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR art. 5b) dat de ANBI haar gegevens via internet openbaar maakt.

 

Naam instellingStichting Breda Actief
KVK20116688
ContactgegevensPostbus 5675, 4801 EB Breda
076-523 35 55
info@breda-actief.nl
BestuurssamenstellingRaad van Toezicht:
Daniel Klijn (voorzitter),
Muriel van Beurden,
Janneke Boerman,
Adriaan Weterings en
Maurice Brederode
Raad van Bestuur: Moniek Derks
BeloningsbeleidVolgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
Doelstellinga. Het verlenen van diensten aan op de samenleving gerichte (organisatorische) verbanden en initiatieven in de gemeente Breda, waaraan op vrijwillige basis wordt deelgenomen. Daarnaast het stimuleren van het (als vrijwilliger) deelnemen aan deze verbanden en initiatieven.
b. Meer specifiek: het bevorderen van vrijwilligerswerk, deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en vrijwillig kader in de breedste zin van het woord ten behoeve van een zo breed mogelijk publiek in de gemeente Breda en omgeving.
c. Het bevorderen dat de inwoners van Breda naar eigen keuze en op verantwoorde wijze sport en andere zinvolle vrijetijdsactiviteiten kunnen beoefenen, dan wel op andere wijze daarbij betrokken kunnen zijn.
d. Alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.