Middel 1

VRIJWILLIGERSWERK

MW beeldmerk

MOOIWERK

Vrijwilligers zijn nodig in deze maatschappij. MOOIWERK is er voor al deze vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen van Breda. Op mooiwerkbreda.nl komen vraag & aanbod, kennis & leren en advies samen!

Ga naar de website >>

SPORT EN BEWEGEN

logo BA

Breda Actief

Breda Actief is er voor iedereen in Breda die aan de slag wilt met sport en beweging. Voor ouderen, volwassenen, jongeren en kinderen. Zonder én met een beperking. Kijk op bredaactief.nl om op de hoogte te blijven van alle activiteiten!

Ga naar de website >>

Stichting Breda Actief wil dat iedereen in Breda lekker in z’n vel zit!

Op het gebied van vrijwilligerswerk, sport en bewegen, zijn wij er voor iedereen in gemeente Breda. Of het nu gaat over het vinden van leuke en leerzame vrijwilligersvacatures of het werven van vrijwilligers, het daadwerkelijk sporten voor jong en oud of bijvoorbeeld advies over aangepast sporten… Voor deze onderwerpen en meer kun je bij ons terecht.

Stichting Breda Actief stimuleert en faciliteert deelname aan sport en vrijwilligerswerk in Breda. Vóór en mét alle inwoners en organisaties die belang hebben bij sport en vrijwilligerswerk.

Stichting Breda Actief wil de spil zijn binnen sport en vrijwilligerswerk in Breda. We inspireren, stimuleren, adviseren en faciliteren alle inwoners en organisaties tot deelname aan en ontwikkeling van sport en vrijwilligerswerk. Dit doen we door vraag en aanbod te verbinden, door te adviseren over mogelijkheden, door proactief in te spelen op ontwikkelingen en kansen, door activiteiten en ontmoetingen te organiseren en te faciliteren, en door cursussen en workshops te geven, door op te leiden en te begeleiden.

Stichting Breda Actief vindt het belangrijk dat iedereen in gemeente Breda lekker in zijn vel zit. Tevreden mensen zorgen namelijk goed voor zichzelf, voor een ander en voor de stad. Wij zijn enthousiast, positief en gaan uit van datgeen wat iemand zelf wil en kan. We brengen beleid en uitvoering dichter bij elkaar en moedigen aan om wensen en ideeën te vertalen naar de praktijk, op het gebied van vrijwillige inzet, sport en bewegen.