Middel 1

Advies voor organisaties en verenigingen

Stichting Breda Actief is expert op het gebied van vrijwilligerswerk, sport en bewegen. Organisaties, burgerinitiatieven, (sport)verenigingen en vrijwilligers kunnen met hun vragen bij ons terecht. We geven advies over alle zaken die te maken hebben met vrijwilligerswerk, sport en bewegen. We adviseren, organiseren, verbinden en delen onze kennis.

Bijvoorbeeld over het vinden, betrekken en waarderen van vrijwilligers of het werven van nieuwe leden. Over vrijwilligersbeleid, bestuurszaken, fondsen, subsidies en sponsoring, zichtbaarheid, communicatie, accommodatie, het vergroten van de samenwerking in de wijk en/of de inzet van jongeren.

Groot netwerk

We hebben een groot netwerk van vrijwilligersorganisaties en (sport)verenigingen in Breda: in kunst & cultuur, politiek, media, evenementen, natuur en milieu, welzijn, zorg en gezondheid, zelforganisaties, sport en recreatie, goede doelen en belangenbehartigers. Daarnaast hebben we contacten met gemeente Breda, het onderwijs, collega-instellingen, woningbouwcoöperaties en jongerenorganisaties en weten we de weg in de wijk. Ook regionaal en landelijk zijn er goede contacten met bijvoorbeeld nationale en regionale bonden en kenniscentra. We horen graag wat we voor jouw organisatie en/of initiatief kunnen doen en betekenen.

Criteria voor gratis advies

Voor vrijwilligersorganisaties en (sport)verenigingen die voldoen aan alle onderstaande criteria is ons advies gratis.

  • De organisatie heeft geen winstoogmerk
  • De organisatie krijgt niet meer dan 100.000 euro subsidie per jaar van gemeente Breda
  • De eindverantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid is in handen van vrijwilligers (en niet in handen van betaalde krachten)
  • Het primaire proces van de organisatie wordt overwegend uitgevoerd door vrijwilligers
  • Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het bereiken van de hoofddoelen van de organisatie. Dit sluit organisaties met betaalde krachten niet uit, maar wel organisaties waarbij vrijwilligers alleen een aanvullende functie hebben.

Voor organisaties die niet voldoen aan bovenstaande criteria is een eerste gesprek altijd gratis.

Kosten

Voor een adviestraject brengt Stichting Breda Actief aan organisaties die niet voldoen aan de bovenstaande criteria kosten in rekening. Hierover maken we van te voren duidelijke afspraken die in een offerte en opdrachtbevestiging worden vastgelegd. Ons uurtarief bedraagt € 65. Stichting Breda Actief is niet BTW-plichtig en brengt daarom geen BTW in rekening.

Bij landelijke organisaties wordt gekeken in hoeverre ze al dan niet lokale ondersteunende faciliteiten hebben.

Heb je vragen over de criteria of over de mogelijkheden van een adviestraject voor jouw organisatie, neem contact met ons op: info@breda-actief.nl